[Tây Hành Kỷ / Nghịch Du Ký - Xi Xing Ji (2018)]
Trạng thái: [stt/Phần 1 + 2] [sc/8.5]
Quốc gia:
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 18/05/2020

Nội dung

[stt/Phần 1 + 2] [sc/8.5] [info] [dl/https://www.fshare.vn/] Tây Hành Kỷ[/info] [nd]Thời đại thần linh viễn cổ, "Kỳ Kinh" ẩn chứa bí mật kinh thế, Đế Thích Thiên phái Thiên Quân đến Long Cung đoạt về. Bạch Lang và Tiểu Vũ, giữ bí mật bôn ba, từ đây bắt đầu hành trình gian nan trên đường thực hiện sứ mạng của mình...[/nd] [br/SV HX] [TEST|http://haviet.club/data/htv7.html] [38|https://hydrax.net/watch?v=WmSqWTh6o] [37|https://hydrax.net/watch?v=dRMe74b4T] [36|https://hydrax.net/watch?v=W0F8Y_Kp2] [35|https://hydrax.net/watch?v=9r9rjAVLt] [34|https://hydrax.net/watch?v=LzSHDJD54] [33|https://hydrax.net/watch?v=JwzRBXy11] [32|https://hydrax.net/watch?v=OIOgpd9Fd] [31|https://hydrax.net/watch?v=tioki_kGC] [30|https://hydrax.net/watch?v=pwth1mzaK] [29|https://hydrax.net/watch?v=V5z-NvoNV] [28|https://hydrax.net/watch?v=U4O9Mgolg] [27|https://hydrax.net/watch?v=PGYv4kiwa] [26|https://hydrax.net/watch?v=cSxk5FEPw] [25|https://hydrax.net/watch?v=JvFiHDq8n] [24|https://hydrax.net/watch?v=BfnwEUKsU] [23|https://hydrax.net/watch?v=obzDD1P3M] [22|https://hydrax.net/watch?v=I9OhFG6-x] [21|https://hydrax.net/watch?v=pHx6Q2dAd] [20|https://hydrax.net/watch?v=PgcavVQBX] [19|https://hydrax.net/watch?v=Rm2W_32v7] [18|https://hydrax.net/watch?v=eJEfIfblU] [17|https://hydrax.net/watch?v=b3CvcUCFF] [16|https://hydrax.net/watch?v=Rt21LN0kz] [15|https://hydrax.net/watch?v=LHrdwb0hN] [14|https://hydrax.net/watch?v=WZooxYnxL] [13|https://hydrax.net/watch?v=1rMqdJlSP] [12|https://hydrax.net/watch?v=t7fLYUb6q] [11|https://hydrax.net/watch?v=R6t5nxl8P] [10|https://hydrax.net/watch?v=W8haujRUC] [09|https://hydrax.net/watch?v=i8RQi1Bwz] [08|https://hydrax.net/watch?v=OSQwy4vjS] [07|https://hydrax.net/watch?v=AwC4ZI35e] [06|https://hydrax.net/watch?v=M0U_fiFPL] [05|https://hydrax.net/watch?v=THr-rzn3S] [04|https://hydrax.net/watch?v=RiE4IUZMz] [03|https://hydrax.net/watch?v=HJ4XkmdOv] [02|https://hydrax.net/watch?v=-Kvh5M8tx] [01|https://hydrax.net/watch?v=8_xTHVg0J] [br/SV FE] [38|https://www.fembed.com/v/r8wz-teeyrgd4n5] [37|https://www.fembed.com/v/k857rt33m2gzdx8] [36|https://www.fembed.com/v/xwly-a551j8rg11] [35|https://www.fembed.com/v/r8wz-tepglww2k5] [34|https://www.fembed.com/v/p8j2-tm4e45kpm6] [33|https://www.fembed.com/v/z8l4ytj2j1n58y1] [32|https://www.fembed.com/v/p8j2-tm44d23pke] [31|https://www.fembed.com/v/xwly-a53q3k78k5] [30|https://www.fembed.com/v/0p4wnuldy8l7en1] [29|https://www.fembed.com/v/p8j2-tm437m8x37] [28|https://www.fembed.com/v/3zdwxbm6zpmp6gw] [27|https://www.fembed.com/v/l-5dpsnz15nezpz] [26|https://www.fembed.com/v/yxl38ue6g873x7-] [25|https://www.fembed.com/v/m8501t5n3gxmzjn] [24|https://www.fembed.com/v/z8l4ytj-6qlpzee] [23|https://www.fembed.com/v/-dmwgbpm-xgjzw4] [22|https://www.fembed.com/v/m8501t5n4k-z3ny] [21|https://www.fembed.com/v/4m0w5uzpl2ny0dg] [20|https://www.fembed.com/v/eqr83t-egylqmjg] [19|https://www.fembed.com/v/eqr83t-edmmzp0q] [18|https://www.fembed.com/v/j8560td18ky85nr] [17|https://www.fembed.com/v/m8501t52d8gd-j0] [16|https://www.fembed.com/v/eqr83t-0p1mjelx] [15|https://www.fembed.com/v/dm08guxngjz2kkm] [14|https://www.fembed.com/v/g2-86b-d3m5532w] [13|https://www.fembed.com/v/r8wz-tej5mnqk-5] [12|https://www.fembed.com/v/8e475s863r443zw] [11|https://www.fembed.com/v/p8j2-tmxz06rrrd] [10|https://www.fembed.com/v/p8j2-tmxz06r-ry] [09|https://www.fembed.com/v/0p4wnulwr03p5dr] [08|https://www.fembed.com/v/dm08guxngjz1p76] [07|https://www.fembed.com/v/0p4wnulwr03231y] [06|https://www.fembed.com/v/-dmwgbpwn58ddwx] [05|https://www.fembed.com/v/m8501t52d8gw4dr] [04|https://www.fembed.com/v/z8l4ytjn0rqy8ge] [03|https://www.fembed.com/v/eqr83t-0p1m6geq] [02|https://www.fembed.com/v/r8wz-tej5mnrnz2] [01|https://www.fembed.com/v/72365bgy0x11l07]
Phim khác