[Thời Gian Và Em Đều Thật Ngọt Ngào - Beautiful Time With You (2020)]
Trạng thái: [stt/Full 32 / 32]
Quốc gia:
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 19/03/2020

Nội dung

[stt/Full 32 / 32] [info] [+] Thời Gian Và Em Đều Thật Ngọt Ngào - KhoPhimPlus.Net[/info] [nd]Kể về câu chuyện giữa nam thần "con nhà người ta" Lộc Nhất Bạch, và cô nàng ngốc nghếch đáng yêu, Lâm Tinh Thần. Sau một lần chuyển trường cô được ngồi cùng bạn với Lộc Nhất Bạch. Cứ tưởng mình đã trúng số độc đắc khi được ngồi kế nam thần của trường nhưng ai mà ngờ được đời không như là mơ. Từ nhiều lần đụng độ như nước với lửa, cả hai đã cùng học cách trưởng thành và dần nhận ra tình cảm dành cho nhau.[/nd] [br/SV OK] [01|https://ok.ru/videoembed/1515634821686?autoplay=1] [02|https://ok.ru/videoembed/2085081516720?autoplay=1] [03|https://ok.ru/videoembed/2085147642544?autoplay=1] [04|https://ok.ru/videoembed/2085147577008?autoplay=1] [05|https://ok.ru/videoembed/2085169466032?autoplay=1] [06|https://ok.ru/videoembed/2085194042032?autoplay=1] [07|https://ok.ru/videoembed/2085224712880?autoplay=1] [08|https://ok.ru/videoembed/2085279697584?autoplay=1] [09|https://ok.ru/videoembed/2086426577584?autoplay=1] [10|https://ok.ru/videoembed/2086426512048?autoplay=1] [11|https://ok.ru/videoembed/2093746358960?autoplay=1] [12|https://ok.ru/videoembed/2093763660464?autoplay=1] [13|https://ok.ru/videoembed/2094862437040?autoplay=1] [14|https://ok.ru/videoembed/2094912506544?autoplay=1] [15|https://ok.ru/videoembed/1688448076308?autoplay=1] [16|https://ok.ru/videoembed/1688448141844?autoplay=1] [17|https://ok.ru/videoembed/1689615469076?autoplay=1] [18|https://ok.ru/videoembed/1689615534612?autoplay=1] [19|https://ok.ru/videoembed/1533486238262?autoplay=1] [20|https://ok.ru/videoembed/1533486172726?autoplay=1] [21|https://ok.ru/videoembed/1539458796086?autoplay=1] [22|https://ok.ru/videoembed/1539467512374?autoplay=1] [23|https://ok.ru/videoembed/2111365384880?autoplay=1] [24|https://ok.ru/videoembed/2111366892208?autoplay=1] [25|https://ok.ru/videoembed/2113229818544?autoplay=1] [26|https://ok.ru/videoembed/2113236830896?autoplay=1] [27|https://ok.ru/videoembed/2119681641136?autoplay=1] [28|https://ok.ru/videoembed/2119682296496?autoplay=1] [29|https://ok.ru/videoembed/2120784153264?autoplay=1] [30|https://ok.ru/videoembed/2120803682992?autoplay=1] [31|https://ok.ru/videoembed/2121977432752?autoplay=1] [32|https://ok.ru/videoembed/2121988639408?autoplay=1] [br/SV ZI] [01|https://tv.zing.vn/video/Thanh-Xuan-Tuoi-Dep-Tap-1/IWZE9EE9.html] [02|https://tv.zing.vn/video/Thanh-Xuan-Tuoi-Dep-Tap-2/IWZE9EEA.html] [03|https://tv.zing.vn/video/Thanh-Xuan-Tuoi-Dep-Tap-3/IWZE9EEB.html] [04|https://tv.zing.vn/video/Thanh-Xuan-Tuoi-Dep-Tap-4/IWZE9EEC.html] [05|https://tv.zing.vn/video/Thanh-Xuan-Tuoi-Dep-Tap-5/IWZE9EED.html] [06|https://tv.zing.vn/video/Thanh-Xuan-Tuoi-Dep-Tap-6/IWZE9EEE.html] [07|https://tv.zing.vn/video/Thanh-Xuan-Tuoi-Dep-Tap-7/IWZE9EEF.html] [08|https://tv.zing.vn/video/Thanh-Xuan-Tuoi-Dep-Tap-8/IWZE9EF0.html] [09|https://tv.zing.vn/video/Thanh-Xuan-Tuoi-Dep-Tap-9/IWZE9FW8.html] [10|https://tv.zing.vn/video/Thanh-Xuan-Tuoi-Dep-Tap-10/IWZE9FW9.html] [11|https://tv.zing.vn/video/Thanh-Xuan-Tuoi-Dep-Tap-11/IWZE9FE7.html] [12|https://tv.zing.vn/video/Thanh-Xuan-Tuoi-Dep-Tap-12/IWZE9FE8.html] [13|https://tv.zing.vn/video/Thanh-Xuan-Tuoi-Dep-Tap-13/IWZE9FEC.html] [14|https://tv.zing.vn/video/Thanh-Xuan-Tuoi-Dep-Tap-14/IWZE9FED.html] [15|https://tv.zing.vn/video/Thanh-Xuan-Tuoi-Dep-Tap-15/IWZEA068.html] [16|https://tv.zing.vn/video/Thanh-Xuan-Tuoi-Dep-Tap-16/IWZEA069.html] [17|https://tv.zing.vn/video/Thanh-Xuan-Tuoi-Dep-Tap-17/IWZEA07I.html] [18|https://tv.zing.vn/video/Thanh-Xuan-Tuoi-Dep-Tap-18/IWZEA07W.html] [19|https://tv.zing.vn/video/Thanh-Xuan-Tuoi-Dep-Tap-19/IWZEA0AA.html] [20|https://tv.zing.vn/video/Thanh-Xuan-Tuoi-Dep-Tap-20/IWZEA0AB.html] [21|https://tv.zing.vn/video/Thanh-Xuan-Tuoi-Dep-Tap-21/IWZEAIUB.html] [22|https://tv.zing.vn/video/Thanh-Xuan-Tuoi-Dep-Tap-22/IWZEAIUC.html] [23|https://tv.zing.vn/video/Thanh-Xuan-Tuoi-Dep-Tap-23/IWZEAIZB.html] [24|https://tv.zing.vn/video/Thanh-Xuan-Tuoi-Dep-Tap-24/IWZEAIZC.html] [25|https://tv.zing.vn/video/Thanh-Xuan-Tuoi-Dep-Tap-25/IWZEAIZD.html] [26|https://tv.zing.vn/video/Thanh-Xuan-Tuoi-Dep-Tap-26/IWZEAIZE.html] [27|https://tv.zing.vn/video/Thanh-Xuan-Tuoi-Dep-Tap-27/IWZEAID9.html] [28|https://tv.zing.vn/video/Thanh-Xuan-Tuoi-Dep-Tap-28/IWZEAIDA.html] [29|https://tv.zing.vn/video/Thanh-Xuan-Tuoi-Dep-Tap-29/IWZEAIE7.html] [30|https://tv.zing.vn/video/Thanh-Xuan-Tuoi-Dep-Tap-30/IWZEAIE8.html] [31|https://tv.zing.vn/video/Thanh-Xuan-Tuoi-Dep-Tap-31/IWZEAW0D.html] [32|https://tv.zing.vn/video/Thanh-Xuan-Tuoi-Dep-Tap-32-END/IWZEAW0E.html]
Phim khác