[Thương Thần Ký / Súng Thần Ký - Qiang Shen Ji Xue Zu Mi Shi Pian / Age Of Gunslingers (2018)]
Trạng thái: [stt/Tập 36 / 36]
Quốc gia:
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 29/03/2020

Nội dung

[stt/Tập 36 / 36] [info] [+] Thương Thần Ký[/info] [nd]Phim có 7 tập chưa VietSub là tập 19, tập 20, tập 30, tập 32, tập 34 và tập 35, tập 36. Mọi người xem vui vẻ!
Thương Thần Ký là bộ phim hoạt hình giả tưởng nói về hai thế lực Thâm Hải và Hoang Xà. Sự đấu tranh của hai thế lực với những lực lượng tinh nhuệ nhất trong đó có Đặc Công (Thâm Hải) tạo nên cuộc đấu tranh hấp dẫn của bộ phim. Thương Thần - người lãnh đạo đội ngũ Đặc Công được xưng tụng là Cao thủ bậc nhất... [/nd] [br/SV HX__Hỗn hợp] [01|https://hydrax.net/watch?v=h0tSooUE2] [02|https://hydrax.net/watch?v=k8UtxQssX] [03|https://hydrax.net/watch?v=227zv9Y12] [04|https://hydrax.net/watch?v=mq57hSOQL] [05|https://hydrax.net/watch?v=sdA9u6JJ9] [06|https://hydrax.net/watch?v=O5fRqYjt_] [07|https://hydrax.net/watch?v=xIkLfAFU2] [08|https://hydrax.net/watch?v=2d5jmcIhr] [09|https://hydrax.net/watch?v=4G0BM-RYS] [10|https://hydrax.net/watch?v=BnYbFSMaA] [11|https://hydrax.net/watch?v=Q6_xtHJKg] [12|https://hydrax.net/watch?v=momg5BCsv] [13|https://hydrax.net/watch?v=UTkBRUFVB] [14|https://hydrax.net/watch?v=sRoxqdeAw] [15|https://hydrax.net/watch?v=gTEDog2m3] [16|https://hydrax.net/watch?v=KntLGMCj4] [17|https://hydrax.net/watch?v=kZTByJqlG] [18|https://hydrax.net/watch?v=HpAc_gOAe] [19|https://hydrax.net/watch?v=nNOIxdlrO] [20|https://hydrax.net/watch?v=LvRN9qssu] [21+22|https://hydrax.net/watch?v=4dfegOHEy] [23|https://hydrax.net/watch?v=1he6bMva-] [24|https://hydrax.net/watch?v=p_j4tD4TB] [25|https://hydrax.net/watch?v=zXoct7rWw] [26|https://hydrax.net/watch?v=h6SBcnefz] [27|https://hydrax.net/watch?v=hgLjAGh7D] [28|https://hydrax.net/watch?v=EVF3EMNTn] [29|https://hydrax.net/watch?v=oBkysSp7q] [30|https://hydrax.net/watch?v=3szREoAIh] [31|https://hydrax.net/watch?v=O_ul4z75R] [32|https://www.youtube.com/watch?v=c_0TH9-A-e4] [33|https://hydrax.net/watch?v=t8fY0A6vW] [34|https://www.youtube.com/watch?v=61AMdfPyYeo] [35|https://www.youtube.com/watch?v=8TjsrnGblGo] [36|https://www.youtube.com/watch?v=M8Ym96jLop8] [br/SV FE] [01|https://www.fembed.com/v/g2-86b-4nyez5-k] [02|https://www.fembed.com/v/q85k-te652d6l-k] [03|https://www.fembed.com/v/0p4wnulx4q-w6ex] [04|https://www.fembed.com/v/3zdwxbml0eg6rgw] [05|https://www.fembed.com/v/z8l4ytj-86d-7nk] [06|https://www.fembed.com/v/m8501t5np3m0d03] [07|https://www.fembed.com/v/2k7wyb2ygl1yl4y] [08|https://www.fembed.com/v/xwly-a5mnwwry1g] [09|https://www.fembed.com/v/4m0w5uzp-y68n0y] [10|https://www.fembed.com/v/r8wz-tew7--enxx] [11|https://www.fembed.com/v/k857rt3zd44qxj0] [12|https://www.fembed.com/v/3zdwxbml0exgkg7] [13|https://www.fembed.com/v/g2-86b-4nylm2q5] [14|https://www.fembed.com/v/xwly-a5mnwwmljq] [15|https://www.fembed.com/v/xwly-a5mnw8315e] [16|https://www.fembed.com/v/112w8ijq05zll4m] [17|https://www.fembed.com/v/4m0w5uzp-y70gmd] [18|https://www.fembed.com/v/8e475s8zglxnw2q] [19|https://www.fembed.com/v/0p4wnulx4qg3kdl] [20|https://www.fembed.com/v/j8560td1-3n5wln] [21+22|https://www.fembed.com/v/r8wz-tew7--m3ee] [23|https://www.fembed.com/v/2k7wyb2ygl0w7yp] [24|https://www.fembed.com/v/z8l4ytj-86gk0yy] [25|https://www.fembed.com/v/-dmwgbp2y-r8g2k] [26|https://www.fembed.com/v/q85k-tew84pglwg] [27|https://www.fembed.com/v/3zdwxbm63pde6gn] [28|https://www.fembed.com/v/m8501t546ey2w3y] [29|https://www.fembed.com/v/65p4yt0g35qe7jq] [br/SV GD] [01|https://drive.google.com/file/d/1hclAEOp8-FtrHKTmKF_xi8eLFcUByL4H/preview] [02|https://drive.google.com/file/d/1AKciX7A_SdOpLJJCDTroD7eoLNrj0tTW/preview] [03|https://drive.google.com/file/d/1TbY-1WbZw2Db6-GKrShkut2HaMRLaNIc/preview] [04|https://drive.google.com/file/d/1oTmxW028cffeBBP0okU-N1dxbYJO0JNT/preview] [05|https://drive.google.com/file/d/15eKVltM1xYX47h_TuvxWo1tebc5aNpFw/preview] [06|https://drive.google.com/file/d/1tFpi6fvOPUi8B8vlU1uaHF1BvJvaZkDq/preview] [07|https://drive.google.com/file/d/1ROSo96WWuHHtPseS1-kHOwzOrDYSUNmp/preview] [08|https://drive.google.com/file/d/1u98OgFzmatZ7-aKwmz-nLebenNXaDbBR/preview] [09|https://drive.google.com/file/d/1KtZt4fcKggcWHmCjGmucnct742rf1zQm/preview] [10|https://drive.google.com/file/d/1BPWlmFDkz3d0Yv46lZSDuC43bVrJHjQ9/preview] [11|https://drive.google.com/file/d/1QXRNJud72uJRlD4G1gOG2yOk-dI4UWpk/preview] [12|https://drive.google.com/file/d/14RZ66HytDCG7yckfkSz7Nw0O5yx0iRWP/preview] [13|https://drive.google.com/file/d/1fSjf8C2v4UsKCiwL9b5Grzip4TjiC6kF/preview] [14|https://drive.google.com/file/d/1P_PdHTU5EcunBaMI66WRa7G58XPL37K4/preview] [15|https://drive.google.com/file/d/1_sgd2fWbU166seWlwjTwu4fkhticm7bZ/preview] [16|https://drive.google.com/file/d/1ziiXAHcE9SEWc39IsmkZZBXjbS3gDDi7/preview] [17|https://drive.google.com/file/d/1iy79K7s6FzV517laCIlyKXs73OImt_9I/preview] [18|https://drive.google.com/file/d/10-Z1_DT5rUZDzF8CGQtsabRv5SrGsS1P/preview] [19|https://drive.google.com/file/d/1cQZsV_mCRKQmiSEYHoOcozrj-dWW4DSK/preview] [20|https://drive.google.com/file/d/1sREJZ_DjrWEzy5n6usdkywSOg7lWQFJP/preview] [21+22|https://drive.google.com/file/d/1MGQWuq-fmuzZ0R_JQRSlT5G5LmdTdgQM/preview] [23|https://drive.google.com/file/d/1-mk7bYzu-ayoYljcnw6kpOu-cxMptcCO/preview] [24|https://drive.google.com/file/d/1sNz-7XWTgPEqfSOTiMxZfRNLYj3LRew0/preview] [25|https://drive.google.com/file/d/1JuhDPIitwGMLiz4UcdIJiviUnuao3Uc8/preview] [26|https://drive.google.com/file/d/1gmBgzF_KcvgwpRu0QFZEooU2HpQxfC8o/preview] [27|https://drive.google.com/file/d/1y5WF8DtyvmNyMEyAT54Rbz47YIaTx71o/preview] [28|https://drive.google.com/file/d/1Jmyc1w4HHCSP7d5u8s5RXI003hjs4rGy/preview] [29|https://drive.google.com/file/d/1VwQDETbt2IC3cqW6njEZAfURCkEo6jf-/preview]
Phim khác